14. 11. 2015

Klubová výstava chrtov/ Sighthound Club Show Pezinok

Rozhodca/Judge: Elzbieta Augustyniak, PL
Trieda stredná, zľava: Enam Tall Afar, Carlisa Lux Essenia, Celiora Lux Essenia/ Intermediate class, from the left: Enam Tall Afar, Carlisa Lux Essenia, Celiora Lux Essenia
Výborná 1, CAC / Excellent 1, CAC
Sme hrdé na naše dievča/ We are very proud of our girl
Celiora Lux Essenia v triede strednej výborná 1, CAC/ Celiora Lux Essenia in Intermediate Class excellent 1, CAC.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára