5. 5. 2018

International coursing championship of Slovakia 2018


CELIORA Lux Essenia - 3. miesto (3/3)
Dnes krásny deň strávený s priateľmi na východe Slovenska. Super miesto, skvelá organizácia, výborná trať ako aj hodnotenie rozhodcov a milé slová od rozhodcu na záver. Dnes mala naša Celly hrozný pád, ktorý jej nezabránil dokončiť beh a našťastie sa jej nič nestalo.

CELIORA Lux Essenia - 3. place (3/3)
Today a nice day spent with friends in the East of Slovakia. Super place, great organization, excellent track as well as judge´s rating and nice words from the judge at the end. Today our Celly had terrible crash that did not stop her running, and fortunately it did not happen. 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára