30. 8. 2015

Coursingový tréning/Coursing training

Smajlík (Celiora Lux Essenia) bola na svojom prvom coursingovom tréningu./ Smile (Celiora Lux Essenia) was on her first coursing training.
Smajlík bola veľmi kľudná a neazujímal ju lov iných chrtov./ Smile was very calm.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára