6. 9. 2015

Coursingový tréning/ Coursing training

Smajlíčke (Celiora Lux Essenia) sa tréning páčil, boli sme zas./ Smile (Celiora Lux Essenia) liked last coursing training, we were again.
 
Jaguška (Babushka Jaga Archangelika) bola na svojom prvom tréningu./ Jaga (Babushka Jaga Archangelika) was on her first coursing training.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára